Certificering

Certificering

Certificering

PED De Europese Richtlijn Drukapparatuur PED geeft de minimale essentiële veiligheidseisen weer waaraan drukapparatuur moet voldoen. Nevo is PED-gecertificeerd en voert alle werkzaamheden uit conform actuele wet- en regelgeving, voor de categorie 1 + 2.

F-gassen certificaat

Nevo is gecertificeerd conform de BLR 100 (reg. Nr. 12102).

De norm BRL 100 is een certificaat voor bedrijven die zich toeleggen op installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van (stationaire) koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast.

Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden).

Verder zijn alle monteurs gecertificeerd conform de BLR 200.

Dit persoonscertificaat f-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatregelingsapparatuur waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.