PED
De Europese Richtlijn Drukapparatuur PED geeft de minimale essentiële veiligheidseisen weer waaraan drukapparatuur moet voldoen.
Nevo is PED-gecertificeerd en voert alle werkzaamheden uit conform actuele wet- en regelgeving.

EPBD
Vanaf 1 december 2013 is de EPBD wetgeving van kracht. Dit betekent dat u eens in de 5 jaar uw airconditioningsysteem moet laten keuren door een EPBD deskundige. Deze verplichting geldt voor airconditioningsystemen met een koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kW.

Bij Nevo zijn wij zowel voor EPBD-A als EPBD –B gecertificeerd. Voor een uitgebreide uitleg m.b.t. aircokeuring verwijzen wij naar de NVKL, zij zijn de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. Klik hier voor de directe link over de uitleg van de aircokeuring.

Hieronder een pdf document van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarin beknopt e.e.a. is samengevoegd..

NVKL Infoblad EPBD-aircokeuring – gebouwbeheerdersNVKL Infoblad EPBD-aircokeuring - gebouwbeheerders